Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X

I OW 81/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-28

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku M. P. o stwierdzenie nieważności decyzji Powiatowej Rady Narodowej w B. w sprawie przejęcia na własność Państwa gruntów M. P., położonych w R.

I OW 137/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-04

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku D. L. o stwierdzenie nieważności decyzji Naczelnika Gminy Jedwabno Nr [...] stwierdzającej przejście z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości, skł...