Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X
  • Hasło Drogi publiczne X
  • Symbol 643 Spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego (art. 22 § 1 pkt 1 Kpa) oraz między tymi organami X

I OW 96/07 - Postanowienie NSA z 2007-11-28

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie dotyczącej wykonania prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego G.

II GW 3/14 - Postanowienie NSA z 2014-04-08

Wniosek w przedmiocie lokalizacji przyłącza wodociągowego w pasie drogowym

I OW 158/14 - Postanowienie NSA z 2014-11-04

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania sprawy dotyczącej wszczęcia postępowania stwierdzającego przepadek pojazdu

I OW 94/14 - Postanowienie NSA z 2014-09-12

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosków W. J.

II GW 12/14 - Postanowienie NSA z 2014-06-17

Wniosek w przedmiocie: zajęcia pasa drogowego

I OW 119/14 - Postanowienie NSA z 2014-11-04

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia wniosku T. R. w sprawie wypłaty wynagrodzenia za parkowanie pojazdu

II GW 46/14 - Postanowienie NSA z 2015-03-12

Wniosek Prezydenta Miasta Sieradza o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Prezydentem Miasta Sieradza a Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad w zakresie rozpoznania wniosku Z. S. o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego ul. Jana Pawła II w Sieradzu

I OW 90/06 - Postanowienie NSA z 2007-03-21

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do wydania orzeczenia w sprawie przejęcia pojazdu na własność

I OW 10/07 - Postanowienie NSA z 2007-06-29

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie rozpoznania wniosku Prezydenta m.st. Warszawy o stwierdzenie nieważności decyzji o wydaniu J.Z. prawa jazdy kat. A i B

I OW 148/11 - Postanowienie NSA z 2012-01-27

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku D. sp. z o.o. w W. o zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym przyłącza gazu niskiego ciśnienia [....] na działce nr [...], [...], obręb O., realizowanego na potrzeby zasilania budynku mieszkalnego wielorodzinnego w O. ul. W.
1   Następne >   +2   +5   7