Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 643 Spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego (art. 22 § 1 pkt 1 Kpa) oraz między tymi organami X

I SA/Kr 461/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-03-28

Wniosek o rozstrzygnięcie sporu o właściwość między Naczelnikiem Urzędu Skarbowego a Marszałkiem Województwa

III SA/Kr 633/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-06-26

Wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej o rozstrzygnięcie sporu o właściwość między Ośrodkiem Pomocy Społecznej a Ośrodkiem Polityki Społecznej

III SA/Kr 774/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-09-17

Wniosek z - cy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o rozstrzygnięcie sporu o właściwość między Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej a Prezydentem Miasta

III SA/Kr 681/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-06-26

Wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej o rozstrzygnięcie sporu o właściwość między Ośrodkiem Pomocy Społecznej a Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej

III SA/Kr 355/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-03-27

Wniosek w przedmiocie sporu kompetencyjnego