Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony
  • Symbol 643 Spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego (art. 22 § 1 pkt 1 Kpa) oraz między tymi organami X

II SO/Op 1/20 - Postanowienie WSA w Opolu z 2020-06-09

Wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku o rozstrzygnięcie sporu o właściwość w sprawie ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej