Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 643 Spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego (art. 22 § 1 pkt 1 Kpa) oraz między tymi organami X

I OW 142/21 - Postanowienie NSA z 2022-01-28

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku M. J. o skierowanie do domu pomocy społecznej

I OW 144/21 - Postanowienie NSA z 2022-01-28

Wniosek o przyznanie zasiłku stałego

II GW 108/21 - Postanowienie NSA z 2022-01-20

Wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie rozpoznania wniosku B. B. o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu z drogi gminnej

I OW 153/21 - Postanowienie NSA z 2022-01-26

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia wniosku K. W. o przyznanie pomocy w formie zasiłku stałego

I OW 109/21 - Postanowienie NSA z 2022-01-26

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia wniosku K. W. w sprawie.

I OW 117/21 - Postanowienie NSA z 2022-01-26

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia wniosku K. W. o przyznanie pomocy w formie zasiłku celowego i okresowego

I OW 125/21 - Postanowienie NSA z 2022-01-25

Wniosek o przyznanie prawa do zasiłku stałego wraz z prawem do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych