Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II OW 148/19 - Postanowienie NSA z 2020-02-20

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku w sprawie zagospodarowania działki oraz nakazania przywrócenia poprzedniego stanu zagospodarowania

II OW 144/19 - Postanowienie NSA z 2020-02-20

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania skargi dotyczącej wykonania robót budowlanych zmieniających stosunki wodne