Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OW 328/17 - Postanowienie NSA z 2018-03-22

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku P. G. o przeniesienie do innego domu pomocy społecznej

II SO/Go 13/18 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-11-08

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do wydania decyzji o skierowanie M.K. do domu pomocy społecznej

II SO/Bd 21/18 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2018-10-31

Wniosek w przedmiocie skierowania do domu pomocy społecznej