Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X

I OW 137/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-04

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie rozpatrzenia wniosku Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we W. o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomościach oznaczonych jako działki nr (...) położonych w miejscowości M., gmina L.