Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 643 Spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego (art. 22 § 1 pkt 1 Kpa) oraz między tymi organami X

II OW 4/08 - Postanowienie NSA z 2008-04-23

Wniosek w przedmiocie wniosku K. R. dotyczącego przeprowadzenia prac ziemnych i budowlanych

II OW 6/08 - Postanowienie NSA z 2008-04-24

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do przeprowadzenia postępowania administracyjnego zmierzającego do uporządkowania terenu i zlikwidowania składowiska odpadów budowlanych