Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 643 Spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego (art. 22 § 1 pkt 1 Kpa) oraz między tymi organami X

I OW 207/16 - Postanowienie NSA z 2017-02-14

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku M. F. o umieszczenie w domu pomocy społecznej

I OW 256/16 - Postanowienie NSA z 2017-04-19

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku A. D. o udzielenie pomocy w postaci zasiłku stałego i zasiłku celowego na zakup gorącego posiłku bądź żywności

II SO/Op 17/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-12-18

Wniosek w przedmiocie sporu o właściwość w sprawie o skierowanie do domu pomocy społecznej

II GW 36/17 - Postanowienie NSA z 2017-11-14

Wniosek w przedmiocie potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

II GW 39/17 - Postanowienie NSA z 2017-12-05

Wniosek w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o wydanie decyzji potwierdzającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej

I OW 143/17 - Postanowienie NSA z 2017-10-18

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku B. S. o przyznanie zasiłku okresowego oraz do wskazania organu zobowiązanego do zwrotu wydatków poniesionych na realizację świadczeń przyznanych w formie gorących posiłków

I OW 125/17 - Postanowienie NSA z 2017-10-13

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku K. C. o udzielenie pomocy w postaci zasiłku okresowego oraz celowego na zakup odzieży i bielizny

I OW 177/17 - Postanowienie NSA z 2017-12-28

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do wydania decyzji żądającej zwrotu nienależnie pobranego stypendium szkolnego

I OW 237/17 - Postanowienie NSA z 2017-12-15

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do udzielenia zezwolenia na lokalizację zjazdu z drogi

I OW 248/17 - Postanowienie NSA z 2017-12-06

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku Zarządu Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta w W.w sprawie przekazania trwałego zarządu nieruchomościami
1   Następne >   +2   +5   +10   12