Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 643 Spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego (art. 22 § 1 pkt 1 Kpa) oraz między tymi organami X

II OW 145/12 - Postanowienie NSA z 2012-12-13

Wniosek Wojewody Łódzkiego o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Wojewodą Łódzkim a Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Piotrkowie Trybunalskim w sprawie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia wniosku K.G. o stwierdzenie nieważności decyzji Kierownika Urzędu Rejonowego w O. Nr [...] zatwierdzającej projekt scalenia gruntów wsi W. gm. B. oraz części gruntów wsi P. i wsi M.

II GW 11/12 - Postanowienie NSA z 2012-09-25

Wniosek w przedmiocie koncesji na wydobywanie kruszywa naturalnego

II OW 47/12 - Postanowienie NSA z 2012-05-22

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania zażalenia na odmowę wglądu w akta sprawy

II OW 58/12 - Postanowienie NSA z 2012-06-05

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia odwołania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy

II OW 13/12 - Postanowienie NSA z 2012-05-21

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie rozpatrzenia wniosku E. D. o stwierdzenie nieważności decyzji Wójta Gminy G. nr [...], zatwierdzającej projekt scalenia gruntów wsi B., gm. G., uchylonej w części decyzją Wojewody Radomskiego z...

II OW 5/12 - Postanowienie NSA z 2012-05-21

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia wniosku M. M. w sprawie zmiany decyzj...

II OW 29/12 - Postanowienie NSA z 2012-05-21

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie rozpatrzenia wniosku A. C. o stwierdzenie nieważności decyzji Wojewody Kieleckiego nr [...], zatwierdzającej projekt scalenia części gruntów wsi K. w gminie R., o ogól...

II OW 91/11 - Postanowienie NSA z 2012-04-18

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej scalenia gruntów

II OW 1/12 - Postanowienie NSA z 2012-05-21

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia wniosku Z. B. o stwierdzenie nieważności decyzji Wojewody Opolskiego w sprawie zatwierdzenia projektu wymiany gruntów położonych na terenie wsi G.

I OW 146/11 - Postanowienie NSA z 2012-01-04

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku T. S. o stwierdzenie nieważności decyzji Naczelnika Miasta Z. nr [...] zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości położonej w Z. przy ul. [...], oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr [...] w obrębie [...]
1   Następne >   +2   6