Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 643 Spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego (art. 22 § 1 pkt 1 Kpa) oraz między tymi organami X

II OW 215/14 - Postanowienie NSA z 2015-03-12

Wniosek w przedmiocie rozpatrzenia wniosku Z. K. i B. K. o stwierdzenie nieważności decyzji Wójta Gminy S. B. Nr [...] ustalającej rozliczenie z tytułu zakończonej procedury scalenia i podziału nieruchomości

I OW 246/14 - Postanowienie NSA z 2015-04-14

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku E.P. i J.P. o stwierdzenie nieważności decyzji dotyczącej ustalenia przebiegu granicy nieruchomości

I OW 192/14 - Postanowienie NSA z 2015-01-14

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia odwołań

II OW 22/15 - Postanowienie NSA z 2015-06-03

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji o scalenie gruntów

I OW 49/15 - Postanowienie NSA z 2015-10-09

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania odwołania od decyzji w sprawie ustalenia wysokości opłaty za czynności geodezyjne

I OW 50/15 - Postanowienie NSA z 2015-10-09

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania odwołania od decyzji w sprawie ustalenia wysokości opłaty za czynności geodezyjne

I OW 48/15 - Postanowienie NSA z 2015-10-09

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania odwołania od decyzji w sprawie ustalenia wysokości opłaty za czynności geodezyjne

I OW 51/15 - Postanowienie NSA z 2015-10-09

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania odwołania od decyzji w sprawie ustalenia wysokości opłaty za czynności geodezyjne

I OW 52/15 - Postanowienie NSA z 2015-10-09

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania odwołania od decyzji w sprawie ustalenia wysokości opłaty za czynności geodezyjne

II OW 68/15 - Postanowienie NSA z 2015-09-25

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku D. R. o stwierdzenie nieważności decyzji zatwierdzającej projekt scalenia gruntów wsi P., gm. K.
1   Następne >   +2   4