Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 643 Spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego (art. 22 § 1 pkt 1 Kpa) oraz między tymi organami X

II OW 21/15 - Postanowienie NSA z 2015-07-21

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do załatwienia sprawy z wniosku W. S. o podjęcie interwencji