Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 643 Spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego (art. 22 § 1 pkt 1 Kpa) oraz między tymi organami X

I OW 151/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-04

Wniosek w przedmiocie: wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku A. P. (poprzednio G.), G. G. i S. G. o stwierdzenie nieważności decyzji Naczelnika Gminy w Gietrzwałdzie , znak: [...] orzekającej, że gospodarstwo rolne, poło...

I OW 95/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-22

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku M. H. o stwierdzenie nieważności decyzji o przejęciu na własność Państwa gospodarstwa rolnego bez odszkodowania

I OW 108/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-22

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia wniosku A. W. o stwierdzenie nieważności decyzji Naczelnika Miasta i Gminy w N. w sprawie przekazania przez M. T. gospodarstwa rolnego o pow. [...] ha położonego we wsi M. na rzecz Skarbu Państwa, w zamian za emeryturę post...

II OW 78/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-30

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do nałożenia obowiązku eliminacji negatywnego oddziaływania na środowisko i ujęcie wody

I OW 147/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-04

Wniosek w przedmiocie: wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku w sprawie przejęcia od W. i H. małżonków P. na własność Państwa bez odszkodowania nieru...

II OW 70/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-23

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w do rozpoznania sprawy dotyczącej uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej Nr 1798 B na odcinku Sojczyn Borowy