Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

II SA/Kr 559/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-10-27

Sprawa ze skargi J.S. i S.S. na niewykonanie przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. wyroku WSA w sprawie o sygn. akt II SA/Kr 2281/03

II SA/Gd 654/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-10-08

Sprawa ze skargi na bezczynność w sprawie nakazu rozbiórki

II SA/Kr 442/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-10-27

Sprawa ze skargi J.W. na niewykonanie przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Powiat Grodzki w K. wyroku WSA w Krakowie w sprawie II SAB/Kr 70/06

II SA/Kr 682/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-10-28

Sprawa ze skargi J.S. i S.S. na niewykonanie przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w W. wyroku WSA w Krakowie w przedmiocie stwierdzenia odstępstw od zatwierdzonego projektu budowlanego

II SA/Kr 568/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-10-24

Sprawa ze skargi Stowarzyszenia '[...]' w K. na niewykonanie wyroku w sprawie sygn. akt II SAB/Kr 31/06 przez Prokuratora Rejonowego [...]

II SA/Kr 730/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-10-24

Sprawa ze skargi A. D. i W. D. w przedmiocie niewykonania wyroku WSA w Krakowie sygn. akt II SA/Kr 693/03

II SA/Kr 443/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-10-27

Sprawa ze skargi J.W. w przedmiocie wymierzenia grzywny Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w K. w związku z niewykonaniem wyroku WSA w Krakowie

II SA/Gd 551/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-10-06

Sprawa ze skargi I.P. o wymierzenie grzywny Radzie Miejskiej z powodu niewykonania wyroku NSA OZ w Gdańsku w przedmiocie odrzucenia zarzutów do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Gd 552/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-10-06

Sprawa ze skargi I. P. o wymierzenie grzywny Radzie Miejskiej z powodu niewykonania wyroku WSA w Gdańsku w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wejherowo Śródmieście