Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

I OSK 1037/11 - Postanowienie NSA z 2011-06-21

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie odmowy nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego

II OSK 1046/11 - Postanowienie NSA z 2011-06-14

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Poznaniu , sygn. akt. II SA/Po 54/11 odrzucającego skargę R. K. na niewykonanie przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla powiatu poznańskiego wyroku NSA , sygn. IV SA/Po 3792/01 i wymierzenie organowi grzywny z tego tytułu

I OSK 857/10 - Postanowienie NSA z 2011-06-30

Sprawa ze skargi kasacyjnej J. B. od wyroku WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi J. B. na niewykonanie przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w B. wyroku WSA w Białymstoku , sygn. akt SA/Bk 1348/03

I OPP 37/11 - Postanowienie NSA z 2011-06-10

Skarga o stwierdzenie nieważności decyzji Ministra Pracy i Polityki Społ...

II FZ 155/11 - Postanowienie NSA z 2011-06-30

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w Warszawie w sprawie z wniosku L. W. w przedmiocie wymierzenia grzywny w związku z niewykonaniem wyroku WSA w Warszawie o sygn. akt III SA/Wa 2138/09

II OSK 639/11 - Postanowienie NSA z 2011-06-29

Sprawa ze skargi kasacyjnej Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Mińsku Mazowieckim od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi T. G. w przedmiocie niewykonania wyroku WSA w Warszawie sygn. akt VII SA/Wa 1485/07 przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Mińsku Mazowieckim