Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

I OZ 92/13 - Postanowienie NSA z 2013-02-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi A. M. na niewykonanie przez Samorządowe Kolegium Odwoławczego w Krośnie wyroku WSA w Rzeszowie , sygn. akt II SA/Rz 1181/10

II OSK 540/13 - Postanowienie NSA z 2013-03-19

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Nowym Sączu w przedmiocie umorzenia postępowani...