Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

II SA/Op 351/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-09-27

Sprawa ze skargi A. W. i M. W. o wymierzenie grzywny Opolskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego za niewykonanie wyroku WSA w Opolu w przedmiocie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego

II SA/Op 388/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-03-12

Sprawa ze skargi A. J. o wymierzenia grzywny Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w powiecie brzeskim w przedmiocie rozbiórki obiektu budowlanego

II SA/Op 429/09 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-03-15

Sprawa ze skargi L. C. na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie krapkowickim w przedmiocie doprowadzenia robót do stanu zgodnego z prawem

II SA/Op 351/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-10-18

Sprawa ze skargi A W.- P. i M. W. o wymierzenie grzywny Opolskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego za niewykonanie wyroku WSA w Opolu w przedmiocie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego w postanowieniu WSA w Opolu , sygn. akt II SA/Op 351/10

II SA/Op 157/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-02-11

Sprawa ze skargi A.W. i M. W. na Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Opolu w przedmiocie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego na skutek wniosku skarżących o przyznanie prawa pomocy