Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

III SA/Łd 900/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-02-19

Sprawa ze skargi J. P. i K. P. na Burmistrza Miasta [...] w przedmiocie niewykonania wyroku WSA w Łodzi , sygn. akt III SAŁd 18/13

III SA/Łd 900/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-05-06

Wniosek w przedmiocie niewykonania wyroku WSA w Łodzi oku, sygn. akt III SA/Łd 18/13

III SA/Łd 900/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-04-08

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi J.P. i K.P. na niewykonanie przez Burmistrza O. wyroku WSA w Łodzi w sprawie o sygn. akt III SA/Łd 18/13

I SA/Wa 943/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-10-01

Skarga J. S. na niewykonanie przez Burmistrza [...] wyroku wojewódzkiego sądu administracyjnego w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 2651/14

II SA/Rz 850/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-09-07

Sprawa ze skargi MM na niewykonanie przez Burmistrza [..] wyroku WSA w Rzeszowie sygn. II SA/Rz 1542/14 -

II SA/Rz 849/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-09-07

Sprawa ze skargi M. M. na niewykonanie przez Burmistrza [...] wyroku WSA w Rzeszowie sygn. II SA/Rz 1543/14 -

II SA/Wr 736/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-11-04

Sprawa ze skargi D. W., M. W., M. W. i J. W. w przedmiocie wymierzenia Burmistrzowi Gminy T. grzywny za niewykonanie wyroku WSA we Wrocławiu sygn. akt III SA/Wr 3/09

II SA/Gd 115/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-03-23

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie z jego skargi o wymierzenie grzywny Burmistrzowi z powodu niewykonania wyroku w sprawie o sygn. akt II SA/Gd 580/09 dotyczącej warunków zabudowy