Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Burmistrz Miasta i Gminy X
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

I OSK 2218/12 - Wyrok NSA z 2013-04-17

Skarga kasacyjna na bezczynność Burmistrza Gminy Trzebnica w przedmiocie niewykonania wyroku WSA we Wrocławiu sygn. akt II SAB/Wr 54/09

I OSK 1306/13 - Wyrok NSA z 2013-10-23

Skarga kasacyjna na bezczynność Burmistrza S. w przedmiocie zaopiniowania projektu podziału nieruchomości

I OZ 753/10 - Postanowienie NSA z 2010-10-08

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi D., M., J. i M.W. o wymierzenie grzywny Burmistrzowi Gminy Trzebnica za niewykonanie wyroku WSA we Wrocławiu , sygn. akt III SA/Wr 3/09

I OSK 2218/12 - Postanowienie NSA z 2013-06-19

Wniosek w przedmiocie niewykonania wyroku WSA we Wrocławiu z dnia 23 listopada 20

I OZ 807/11 - Postanowienie NSA z 2011-10-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Opolu w sprawie ze skargi D. W., M. W., M. W. i J. W. o wymierzenie grzywny Burmistrzowi Gminy Trzebnica za niewykonanie wyroku WSA we Wrocławiu z dni...

II FZ 155/11 - Postanowienie NSA z 2011-06-30

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w Warszawie w sprawie z wniosku L. W. w przedmiocie wymierzenia grzywny w związku z niewykonaniem wyroku WSA w Warszawie o sygn. akt III SA/Wa 2138/09

II OSK 1340/11 - Wyrok NSA z 2011-09-22

Sprawa ze skargi kasacyjnej M. B. od wyroku WSA w Krakowie w sprawie ze skargi M. B. na Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice w przedmiocie niewykonania wyroku w sprawie o sygn. akt II SA/Kr 971/09

I OSK 1679/10 - Wyrok NSA z 2010-12-02

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi W. K. o wymierzenie Burmistrzowi K. grzywny za niewykonanie wyroku WSA w Gliwicach sygn. akt IV SAB/Gl 52/09 w przedmiocie informacji publicznej

I OSK 1055/12 - Wyrok NSA z 2012-10-04

Skarga kasacyjna od wyroku WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi D. W., M.W., M. W. i J. W. o wymierzenie grzywny Burmistrzowi Gminy Trzebnica w przedmiocie niewykonania wyroku WSA we Wrocławiu w sprawie o sygn. akt III SA/Wr 3/09

II OSK 503/15 - Wyrok NSA z 2016-01-08

Sprawa ze skargi kasacyjnej Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz od wyroku WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi M.W. przeciwko Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz w przedmiocie niewykonania wyroku WSA w Poznaniu sygn. akt II SA/Po 891/13
1   Następne >   2