Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SO/Op 6/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-09-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Opolu w sprawie ze skargi D. W., M. W., M. W. i J. W. o wymierzenie grzywny Burmistrzowi Gminy Trzebnica za niewykonanie wyroku WSA [...] , sygn. akt III SA/Wr 3/09 w przedmiocie rozgraniczenia