Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II OZ 367/06 - Postanowienie NSA z 2006-04-06

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VII WSA w Warszawie w sprawie ze skargi D., M., J., M. W. na niewykonanie wyroku Sądu wydanego w sprawie VII SA/Wa 1820/04

II OSK 52/06 - Postanowienie NSA z 2006-02-23

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA we Wrocławiu w przedmiocie niewykonania przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta W. wyroku WSA we Wrocławiu i na podstawie art. 185 par. 1 ustawy

II OZ 366/06 - Postanowienie NSA z 2006-04-06

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VII WSA w Warszawie w sprawie ze skargi D., M., J., M. W. na niewykonanie wyroku Sądu wydanego w sprawie 7/IV SA 3127- 3130/03

II OZ 719/06 - Postanowienie NSA z 2006-07-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Sokółce w przedmiocie niewykonania wyroku WSA w...