Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji X
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

I SA/Wa 750/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-08-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie wykonania wyroku NSA , sygn. akt I SA 1260/99

I SA/Wa 908/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-11-07

Sprawa ze skargi I. I. na niewykonanie przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SA 3032/02 i o wymierzenie grzywny 1. wymierza Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji grzywnę w wysokości 3000 zł (trzy tysiące złotych); 2. zasądza ze środków budżetowych WSA w Warszawie na rzecz adwokata J. D. prowadzącego Kancelarię Adwokacką w W. przy ulicy [...], tytułem...

II SA/Wa 1393/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-11-15

Sprawa ze skargi J. S. na niewykonanie wyroku WSA w Warszawie sygn. akt II SA/Wa 2105/05

I SA/Wa 145/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-02-15

Sprawa ze skargi J. B. na Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie wymierzenia grzywny w związku z niewykonaniem wyroku WSA w Warszawie , sygnatura akt I SA 1892/03

II SA/Wa 768/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-06-15

Sprawa ze skargi J. R. na niewykonanie wyroku WSA w Warszawie sygn. akt II SA/Wa 1244/06

II SA/Wa 1206/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-11-29

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji [...] Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w K. nr [...]