Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X

I OZ 1003/16 - Postanowienie NSA z 2016-10-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi M. W. na niewykonanie przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 1796/12