Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OPP 138/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-10

Skarga K.J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie o sygn. akt III SA/Kr 827/15 ze skargi K.J. na niewykonanie przez Komendanta Powiatowego Policji w Krakowie wyroku WSA w Warszawie sygn. akt II SA/Wa 1032/08

I OPP 138/15 - Postanowienie NSA z 2015-12-28

Wniosek K.J. o uzupełnienie postanowienia NSA w sprawie skargi K.J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie o sygn. akt III SA/Kr 827/15 ze skargi K. J. na niewykonanie przez Komendanta Powiatowego Policji w Krakowie wyroku WSA w Warszawie sygn. akt II SA/Wa 1032/08