Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

II SA/Ol 400/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-06-25

Sprawa ze skargi T.C. na niewykonanie wyroku WSA w Olsztynie w przedmiocie zmiany warunków zabudowy

II SA/Rz 721/11 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-01-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi A.M. przeciwko Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w przedmiocie niewykonania wyroku WSA w Rzeszowie , sygn. akt II SA/Rz 1181/10

IV SA/Wa 1073/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-08-07

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w formie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi I. D. o wymierzenie Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w W. grzywny za niewykonanie wyroku NSA , sygn. akt II OSK 1880/08

II SA/Wr 599/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-07-04

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu, , sygn. akt II SA/Wr 599/09, odrzucające zażalenie D, M W oraz J W i M W na postanowienie WSA we Wrocławiu, , sygn. akt II SA/Wr 599/09, odrzucające zażalenie D, M W oraz J W i M W na postanowienie WSA we Wrocławiu , sygn. akt II SA/ Wr 599/09 o odrzuceniu skargi ...

II OSK 1218/12 - Postanowienie NSA z 2012-06-05

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA we Wrocławiu w przedmiocie wymierzenia grzywny za niewykonanie wyroku WSA we Wrocławiu , sygn. akt II SA/Wr 781/06

II OSK 2721/12 - Postanowienie NSA z 2012-11-20

Skarga kasacyjna na bezczynność SKO w Nowym Sączu po wyroku WSA w Krakowie , sygn. akt III SA/Kr 948/08 uchylającym decyzję.

II SA/Kr 945/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-05-31

Wniosek Spółki Wodno - Kanalizacyjnej w P. o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie skargi na niewykonanie przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w N. wyroku WSA w Krakowie w sprawie o sygn. III SA/Kr 948/08

III SA/Kr 1063/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-12-19

Sprawa ze skargi Z. Ś. na niewykonanie przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze postanowienia wydanego przez WSA w Krakowie w dniu 25 maja 2012r. sygn. akt III SA/Kr 288/12

II SA/Kr 945/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-03-05

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w N. po wyroku WSA w Krakowie sygn. III SA/Kr 948/08 uchylającym decyzję

I SA/Go 56/12 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-05-29

Sprawa ze skargi S.D. na niewykonanie przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze wyroku WSA w Gorzowie Wlkp. , sygn. akt I SA/Go 782/08
1   Następne >   +2   5