Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

II SA/Gd 772/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-02-03

Sprawa ze skargi K. O. i T. O. o wymierzenie grzywny Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu z powodu niewykonania wyroku WSA w Gdański w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej przejęcia na własność Państwa nieruchomości rolnej

I SA/Wa 3253/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-02-20

Sprawa ze skargi G. W. w przedmiocie niewykonania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w W. wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 1987/13

I SA/Wa 2709/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-09

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi W. M. w przedmiocie niewykonania wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 1778/13

III SA/Kr 1364/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-08-14

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w związku ze sporządzeniem i wniesieniem skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Krakowie w sprawie ze skargi A. K. S. na niewykonanie wyroku WSA w Krakowie sygn. akt III SA/Kr 146/09 przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze

I SA/Kr 1239/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-09-18

Wniosek M.J., o zwolnienie od kosztów sądowych, w sprawie ze skargi o wymierzenie grzywny Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu , w trybie art. 154 p.p.s.a.

II SA/Po 472/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-08-13

Sprawa ze skargi 'A' o wymierzenie Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w P. grzywny za niewykonanie wyroku WSA w Poznaniu o sygn. akt II SA/Po 1267/13

II SA/Rz 1026/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-09-09

Sprawa ze skargi S.W. na niewykonanie wyroku NSA sygn. I OSK 1621/13 -

II SA/Po 439/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-08-13

Sprawa ze skargi Fundacji 'A' w P. o wymierzenie Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w P. grzywny za niewykonanie wyroku WSA w Poznaniu o sygn. akt II SA/Po 1267/13

II SA/Sz 721/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-07-30

Skarga G.K, J. K, C. P., R. S., E. K. o wymierzenie grzywny Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu za niewykonanie wyroku

I SA/Kr 1404/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-12-04

Wniosek M.J., o zwolnienie od kosztów sądowych, w sprawie ze skargi o wymierzenie grzywny w trybie art. 154 p.p.s.a. Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu ,
1   Następne >   2