Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

II SA/Sz 721/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-07-30

Skarga G.K, J. K, C. P., R. S., E. K. o wymierzenie grzywny Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu za niewykonanie wyroku

I SA/Kr 764/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-07-17

Wniosek M.J. o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi M.J. o wymierzenie Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu grzywny w trybie art. 154 p.p.s.a.