Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

IV SA/Gl 517/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-09-10

Sprawa ze skargi D.J. na Starostę Powiatowego w Ż. w przedmiocie niewykonania wyroku w przedmiocie odmowy zwolnienia z ponoszenia odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej

IV SA/Gl 506/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-09-10

Sprawa ze skargi D.J. na Starostę Powiatowego w Ż. w przedmiocie niewykonania orzeczenia sądu w przedmiocie ustanowienia kuratora sądowego

II SA/Gl 270/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-05-08

Sprawa ze skargi H. L. o wymierzenie Staroście [...] grzywny za niewykonanie orzeczenia sądu w przedmiocie decyzji dotyczącej pozwolenia na budowę w kwestii wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych

II SA/Gl 270/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-06-29

Skarga H. L. o wymierzenie Staroście [...] grzywny za niewykonanie orzeczenia sądu w przedmiocie zmiany decyzji dotyczącej pozwolenia na budowę

II SA/Gl 270/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-12-21

Sprawa ze skargi H. L. o wymierzenie Staroście [...] grzywny w sprawie niewykonania wyroku WSA w Gliwicach w przedmiocie zmiany decyzji dotyczącej pozwolenia na budowę

I SA/Gl 851/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-09-23

Sprawa ze skargi A Sp. z o.o. w C. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Starostę [...] po wyroku uchylającym wydanym przez WSA w Gliwicach w sprawie o sygn. akt I SA/Gl 917/12 w przedmiocie egzekucji należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej

II SA/Gl 64/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-05-07

Sprawa ze skargi M. P. w przedmiocie wymierzenia Staroście [...] grzywny za niewykonanie wyroku sądu w sprawie opłaty za wydanie karty pojazdu

I SA/Gl 852/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-09-23

Sprawa ze skargi A. P. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Starostę [...] po wyroku uchylającym wydanym przez WSA w Gliwicach w sprawie o sygn. akt I SA/Gl 923/12 w przedmiocie egzekucji należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej

II SA/Gl 270/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-01-22

Sprawa ze skargi H. L.(L.) o wymierzenie Staroście [...] grzywny w sprawie niewykonania wyroku WSA w Gliwicach w przedmiocie zmiany decyzji dotyczącej pozwolenia na budowę na skutek wniosku pełnomocnika procesowego skarżącego

II SA/Gl 270/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-09-25

Sprawa ze skargi H.L. (L.) o wymierzenie Staroście [...] grzywny za niewykonanie orzeczenia sądu w przedmiocie decyzji dotyczącej pozwolenia na budowę w kwestii wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia radcy prawnego z urzędu
1   Następne >   2