Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewoda X
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

VII SA/Wa 1186/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-09-09

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie : skargi na niewykonanie wyroku

I SA/Wa 1123/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-12-30

Sprawa ze skargi K. M. na Wojewodę [...] w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny w związku z bezczynnością po wyroku NSA , sygn. akt I SA 1815/97

VII SA/Wa 1186/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-10-15

Skarga K. M. na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie skargi na niewykonanie wyroku

I SA/Wa 542/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-04-25

Sprawa ze skargi B. R. na niewykonanie przez Wojewodę Mazowieckiego wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 78/07

II OSK 2035/06 - Wyrok NSA z 2008-02-12

Skarga kasacyjna na bezczynność Wojewody D. w przedmiocie wymierzenie grzywny za niewykonanie wyroku WSA sygn. akt II SA/Wr 432/05

I OZ 909/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-17

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi J. A. w przedmiocie wymierzenia grzywny Wojewodzie Kujawsko

I SA/Wa 944/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-11-06

Sprawa ze skargi B. R. w przedmiocie wymierzenia grzywny Wojewodzie [...] w związku z niewykonaniem wyroku WSA w Warszawie

VII SA/Wa 1042/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-01

Sprawa ze skargi E. C. na niewykonanie przez Wojewodę [...] wyroku NSA w Warszawie , sygnatura akt IV SA 2432/97

II SA/Wr 692/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-04-24

Sprawa ze skargi H. Ż. o wymierzenie grzywny Wojewodzie D. w związku z niewykonaniem wyroku WSA we Wrocławiu sygn. akt II SA/WR 377/06

II SA/Wr 101/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-08-27

Sprawa ze skargi K. M. na Wojewodę D. w przedmiocie wymierzenia grzywny z tytułu niewykonania wyroku
1   Następne >   2