Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

VII SA/Wa 1166/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-07-02

Sprawa ze skargi B.C. na niewykonanie wyroku NSA sygn. akt II OSK 1692/10 przez Wojewodę [...]

IV SA/Po 185/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-07-30

Wniosek w przedmiocie niewykonania wyroku Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Poznaniu sygn. akt IV SA/Po 798/10

VII SA/Wa 1167/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-07-02

Sprawa ze skargi B.C. na niewykonanie wyroku WSA w Warszawie sygn. akt VII SA/Wa 184/10 przez Wojewodę [...]

III SA/Kr 788/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-07-29

Sprawa ze skargi L. C. o wymierzenie Wojewodzie grzywny w przedmiocie niewykonania postanowienia WSA w Krakowie sygn. akt III SA/KR 306/09

III SA/Kr 786/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-07-24

Sprawa ze skargi A. F. o wymierzenie Wojewodzie grzywny w przedmiocie niewykonania postanowienia WSA w Krakowie sygn. akt III SA/KR 306/09

III SA/Kr 787/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-07-24

Sprawa ze skargi A. F. o wymierzenie Wojewodzie grzywny w przedmiocie niewykonania wyroku WSA w Krakowie sygn. akt III SA/Kr 725/11

III SA/Kr 789/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-07-29

Sprawa ze skargi L. C. o wymierzenie Wojewodzie grzywny w przedmiocie niewykonania wyroku WSA w Krakowie sygn. akt III SA/Kr 725/11

II SA/Bk 20/12 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2013-07-10

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu sporządzenia opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody P. w przedmiocie udzielenia pozwolenia na budowę