Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

III SA/Wr 588/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-01-15

Sprawa ze skargi W. P. na Wojewodę D. w przedmiocie niewykonania wyroku WSA we Wrocławiu , sygn. akt [...],

II SA/Gl 78/19 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2019-04-23

Sprawa ze skargi na decyzję w przedmiocie umorzenia postępowania zażaleniowego w sprawie sprostowania decyzji dotyczącej pozwolenia na budowę

II SA/Kr 613/19 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2019-06-28

Sprawa ze skargi A. F. na niewykonanie przez Wojewodę [...] wyroku sygn. akt II SA/Kr 1262/93

II SA/Ol 533/19 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2019-08-30

Sprawa ze skargi G G o wymierzenie grzywny za niewykonanie przez Wojewodę W wyroku WSA w Warszawie z dnia '[...]'r. sygn. akt I SA/Wa 890/16

III SA/Wr 167/19 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-07-10

Sprawa ze skargi M. T. na Wojewodę D. w przedmiocie niewykonania wyroku WSA we Wrocławiu sygn. akt III SAB/Wr 165/18

III SA/Gl 1043/19 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2019-12-17

Sprawa ze skargi M.S. na niewykonanie przez Wojewodę Śląskiego orzeczenia Sądu w sprawie III SAB/Gl 10/19

II SA/Kr 149/19 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2019-04-01

Sprawa ze skargi A. F. na niewykonanie przez Wojewodę wyroku NSA w Warszawie Ośrodek Zamiejscowy w K. , sygn. II SA/Kr 1262/93

IV SA/Wa 1767/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-08-30

Sprawa ze skargi I. S. na niewykonanie przez Wojewodę [...] wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt IV SAB/Wa 557/18