Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

II SA/Gl 1065/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-01-27

Sprawa ze skargi J. R. na niewykonanie przez Wojewodę [...] wyroku WSA w Warszawie w sprawie zaświadczenia dotyczącego linii rozgraniczających pas drogowy autostrady

II SA/Gl 1009/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-01-19

Sprawa ze skargi J.R. na niewykonanie przez Wojewodę (...) wyroku WSA w W. w sprawie zaświadczenia dotyczącego lokalizacji autostrady