Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

III SAB/Kr 20/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-10-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Gminy

IV SA/Po 464/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-10-07

Sprawa ze skargi M. M. w przedmiocie funkcjonowania Zakładu Karnego we W.

II SA/Bd 798/08 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2008-10-23

Sprawa ze skargi W. K. na pismo zastępcy Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej [...] Urzędu Wojewódzkiego w przedmiocie wyjaśnienia treści pisma

VI SA/Wa 1949/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-10-22

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w przedmiocie stwierdzenia podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników

VI SAB/Wa 99/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-10-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Rady Ministrów w zakresie rozpoznania pisma postanowił: odrzucić skargę

III SA/Łd 560/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-10-31

Sprawa ze skargi H. K. w przedmiocie doniesienia o niesłuszne pobieranej emeryturze przez W. S.

VI SA/Wa 1617/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-10-10

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji wstrzymującej wypłatę części uzupełniającej emerytury rolniczej

II SA/Ke 482/08 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-10-13

Sprawa ze skargi na postanowienie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie przekazania podania według właściwości

II SA/Ol 541/08 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2008-10-01

Sprawa ze skargi L.P. w przedmiocie odmowy nieodpłatnego nadania dożywotniego użytkowania działki

II SA/Bd 599/08 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2008-10-13

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia w sprawie zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
1   Następne >   +2   5