Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

I OSK 642/05 - Postanowienie NSA z 2005-09-20

Skarga kasacyjna na bezczynność Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Zdrowotnych w przedmiocie niewydania decyzji

I OSK 804/05 - Postanowienie NSA z 2005-09-27

Skarga kasacyjna na decyzję Szefa Służby Cywilnej w przedmiocie konkursu na stanowisko dyrektora generalnego Urzędu Wojewódzkiego (...)

I OZ 7/05 - Postanowienie NSA z 2005-03-04

Zażalenie na zarządzenie Sędziego WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi J. D. na odmowę udzielenia informacji publicznej przez B.

I OSK 1071/05 - Postanowienie NSA z 2005-11-08

Skarga kasacyjna na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w C. w sprawie pozbawienia prawa do zasiłku chorobowego z ubezpieczenia społecznego oraz zwrotu nienależnie pobranego świadczenia.