Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

I OZ 543/07 - Postanowienie NSA z 2008-03-21

skarga' na postanowienie NSA , sygn. akt I OZ 543/07 odrzucające skargę na postanowienie NSA , sygn. akt I OZ 543/07 odrzucające zażalenie J. K. na postanowienie NSA , sygn. akt I OZ 543/07 o oddaleniu zażalenia J. K. na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w Warszawie , sygn...

I OZ 32/08 - Postanowienie NSA z 2008-02-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Szefa Służby Cywilnej z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu

I OZ 335/08 - Postanowienie NSA z 2008-05-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi J. N. o wznowienie postępowania zakończonego postanowieniem NSA Ośrodek Zamiejscowy w Łodzi , sygn. akt II SAB/Łd 63/96

I OPP 17/08 - Postanowienie NSA z 2008-04-24

Skarga A. S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie ze skargi A. S. na Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w przedmiocie konkursu na stanowisko w służbie cywilnej, sygn. akt VI SA/Wa 53/08 (poprzednia sygn. akt IV SA/Wa 2520/0

I OZ 318/08 - Postanowienie NSA z 2008-05-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w D. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie wyrażenia zgody na włączenie nieruchomości do specjalnej strefy ekonomicznej

I OZ 538/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie z wniosku M. K. o wymierzenie Burmistrzowi Dzielnicy Ś. [...] W. grzywny w trybie art. 55 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

I OZ 242/08 - Postanowienie NSA z 2008-04-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody Ś. w przedmiocie rozpatrzenia skargi na uchwałę Rady Powiatu M. z dnia [...], Nr [...]

I OZ 520/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie udostępnienia akt w sprawie z zakresu ubezpieczeń społecznych KRUS

I OPP 18/08 - Postanowienie NSA z 2008-04-24

Skarga A. S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie ze skargi A. S. na Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w przedmiocie konkursu na stanowisko w służbie cywilnej, sygn. akt VI SA/Wa 54/08 (poprzednia sygn. akt IV SA/Wa 2524/0

I OW 56/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-29

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie załatwienia wniosku M. i E. M. dot. działalności Polskiego Związku [...] w G.
1   Następne >   +2   +5   10