Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

I OZ 364/13 - Postanowienie NSA z 2013-06-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy sygn. akt II SO/Bd 54/12 o odmowie wymierzenia Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w Bydgoszczy grzywny za nieprzekazanie w terminie skargi wraz z odpowiedzią na nią i aktami sprawy

I OZ 403/13 - Postanowienie NSA z 2013-05-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję SKO w K. nr [...]

I OSK 1703/13 - Postanowienie NSA z 2013-08-13

Skarga o wznowienie postępowania w sprawie o sygn. akt II SA/Kr 294/12

I OZ 318/13 - Postanowienie NSA z 2013-05-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Katowicach nr (...)

I OZ 373/13 - Postanowienie NSA z 2013-05-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w W. , znak: [...] w przedmiocie zwrotu podania

I OZ 401/13 - Postanowienie NSA z 2013-05-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję SKO w K. nr [...]

I OZ 402/13 - Postanowienie NSA z 2013-05-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję SKO w K. nr [...]

I OZ 438/13 - Postanowienie NSA z 2013-06-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Katowicach , nr [...]

I OZ 439/13 - Postanowienie NSA z 2013-06-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Katowicach , nr [...].

I OZ 537/13 - Postanowienie NSA z 2013-07-02

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Ł. , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niewłaściwości i zwrotu pisma
1   Następne >   3