Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

III SA/Gl 456/19 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2021-02-23

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Katowicach w przedmiocie zwrotu pisma

II SA/Po 837/20 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2021-02-25

Sprawa ze skargi T. K. na czynność Okręgowej Izby Radców Prawnych w przedmiocie przyjęcia ustnej skargi do protokołu.

IV SA/Po 1660/20 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2021-02-23

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie zwrotu podania

III SA/Gd 538/20 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2021-02-22

Sprawa ze skargi I.G. na czynności pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

I SPP/Go 90/20 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2021-02-23

Skarga Ł.S. na postanowienie SKO w przedmiocie pozostawienia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania bez rozpatrzenia

I SPP/Go 23/21 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2021-02-24

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2013 rok

III SA/Gd 1179/20 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2021-02-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie zmian w ewidencji uczniowskiego klubu sportowego

VII SAB/Wa 330/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2021-02-02

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział

II SAB/Go 20/21 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2021-02-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Aresztu Śledczego w przedmiocie udzielenia odpowiedzi

II SAB/Go 26/21 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2021-02-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Aresztu Śledczego w przedmiocie udzielenia odpowiedzi
1   Następne >   +2   +5   +10   15