Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

III SA/Kr 651/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-03-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w sprawie utworzenia parku kulturowego

III SA/Kr 749/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-09-17

Skarga na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie wyrażenia zgody na przejęcie na rzecz Gminy darowizny nieruchomości położonych w obrębie L.

III SA/Kr 889/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-04-14

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie odmowy przyznania płatności

III SA/Kr 34/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-04-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działalność Powiatowego Urzędu Pracy,

III SA/Kr 136/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-06-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia

III SA/Kr 783/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-10-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie utworzenia parku kulturowego pod nazwą 'B'

III SA/Kr 197/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-03-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie utworzenia parku kulturowego pod nazwą ,,A

III SAB/Kr 20/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-10-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Gminy

III SA/Kr 854/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-10-17

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym przez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

III SA/Kr 1368/06 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-10-17

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie zwrotu podania
1   Następne >   +2   +5   9