Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

II SA/Op 305/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-10-23

Sprawa ze skargi L. S. na pismo Wójta Gminy Branice w przedmiocie informacji o zadłużeniu z tytułu czynszu

II SA/Op 626/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-01-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Głogówku w sprawie skargi powszechnej

II SA/Op 39/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-02-20

Sprawa ze skargi A. W.-P. i M. W. w przedmiocie zasądzenie od Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Opolu odszkodowania

II SA/Op 311/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-10-12

Sprawa ze skargi L. S. na pismo Wójta Gminy Branice w przedmiocie wypowiedzenia umowy najmu

II SA/Op 473/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-12-30

Sprawa ze skargi M. B. i R. B. o eksmisję

II SA/Op 306/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-11-09

Sprawa ze skargi L. S. na pismo Wójta Gminy Branice w przedmiocie informacji o zadłużeniu z tytułu czynszu

II SA/Op 478/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-12-21

Sprawa ze skargi K. K. w przedmiocie przydziału lokalu zastępczego

II SA/Op 7/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-02-20

Sprawa ze skargi K. O. w przedmiocie wymiany bruku

II SA/Op 127/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-05-22

Sprawa ze skargi R. D. w przedmiocie przekazania akt sprawy sądowej do prokuratury wraz z oskarżeniem

II SA/Op 582/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-01-23

Sprawa ze skargi M. Z. na Gminę Opole w przedmiocie umorzenia spłaty zadłużenia z tytułu czynszu najmu
1   Następne >   3