Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

II SA/Op 426/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-03-09

Sprawa ze skargi A. H. na Dyrektora Zarządu Nieruchomości Miejskich w B. w przedmiocie odmowy zakwalifikowania do umowy najmu lokalu mieszkalnego

II SA/Op 158/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-03-15

Sprawa ze skargi R. B. na Prokuratora Rejonowego w Brzegu w przedmiocie postępowania karnego

II SA/Op 353/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-07-26

Sprawa ze skargi W. W. na postępowanie Burmistrza Głuchołaz w przedmiocie sfałszowania dokumentacji technicznej

II SA/Op 60/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-04-01

Sprawa ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Opolu w przedmiocie wydania legitymacji inwalidy wojennego

II SA/Op 223/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-05-14

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Opolu w przedmiocie zwrotu podania o odszkodowanie

II SA/Op 383/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-09-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Tułowice w przedmiocie uchwały podjętej w postępowaniu ze skargi na działalność dyrektora zakładu

II SA/Op 353/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-12-13

Zażalenie na postępowanie Burmistrza Głuchołaz w przedmiocie sfałszowania dokumentacji technicznej

II SO/Op 3/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-03-19

Wniosek w przedmiocie rozpatrzenia skargi na uchwałę rady powiatu

II SA/Op 3/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-03-11

Sprawa ze skargi J. K. na orzeczenie Kolegium do Spraw Wykroczeń w Kluczborku przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku, w przedmiocie wykroczenia

II SAB/Op 17/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-12-08

Skarga Z. B. na bezczynność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Opolu w przedmiocie wydania książki inwalidy wojennego wniosku pełnomocnika skarżącego ustanowionego z urzędu o zwrot kosztów nieopłaconej pomocy prawnej
1   Następne >   +2   4