Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

II SA/Op 426/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-03-09

Sprawa ze skargi A. H. na Dyrektora Zarządu Nieruchomości Miejskich w B. w przedmiocie odmowy zakwalifikowania do umowy najmu lokalu mieszkalnego

II SA/Op 305/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-10-23

Sprawa ze skargi L. S. na pismo Wójta Gminy Branice w przedmiocie informacji o zadłużeniu z tytułu czynszu

II SO/Op 3/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-11-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie rozpatrzenia skargi na uchwałę rady powiatu sygn. akt [...] na skutek wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy

II SA/Op 158/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-03-15

Sprawa ze skargi R. B. na Prokuratora Rejonowego w Brzegu w przedmiocie postępowania karnego

II SA/Op 25/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-03-07

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi W. S. na Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Opolu w przedmiocie odszkodowania

II SA/Op 247/12 - Postanowienie WSA w Opolu z 2012-07-09

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Opolu w przedmiocie niedopuszczalności odwołania od pisma informacyjnego o remoncie lokalu gminnego

II SA/Op 353/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-07-26

Sprawa ze skargi W. W. na postępowanie Burmistrza Głuchołaz w przedmiocie sfałszowania dokumentacji technicznej

II SA/Op 60/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-04-01

Sprawa ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Opolu w przedmiocie wydania legitymacji inwalidy wojennego

II SA/Op 219/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-08-03

Sprawa ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Opolu w przedmiocie wydania legitymacji inwalidy wojennego na skutek wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy

II SA/Op 558/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-03-30

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Opolu w przedmiocie niedopuszczalności odwołania od pisma w sprawie kosztów postępowania skargowego na skutek wniosku adwokat A. N. o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skarżącej z urzędu
1   Następne >   +2   +5   +10   62