Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Burmistrz Miasta i Gminy X
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

II SAB/Bk 2/09 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2009-05-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Gminy Miasto S. w przedmiocie dofinansowania szkolenia

II SAB/Go 3/09 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-02-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy w sprawie wniosku w przedmiocie działalności gospodarczej

II SA/Go 417/09 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-06-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza

II SA/Ol 915/09 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2009-10-26

Sprawa ze skargi M. P. na orzeczenie w przedmiocie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

II SAB/Rz 23/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2009-08-12

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Gminy i Miasta w przedmiocie zmiany wystroju pomnika

II SA/Sz 912/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-09-08

Sprawa ze skargi L. D. na działanie Burmistrza Miasta i Gminy

II SA/Sz 918/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-09-17

Sprawa ze skargi L. D. na działanie Burmistrza Miasta i Gminy

II SA/Go 417/09 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-09-16

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu, obejmującej sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza

IV SA/Po 339/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-06-16

Sprawa ze skargi M.S., W.S. na pismo Burmistrza K. Wlkp. w przedmiocie odmowy wypłaty odszkodowania
1   Następne >   3