Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Burmistrz Miasta i Gminy X
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

III SA/Łd 900/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-02-19

Sprawa ze skargi J. P. i K. P. na Burmistrza Miasta [...] w przedmiocie niewykonania wyroku WSA w Łodzi , sygn. akt III SAŁd 18/13

II SAB/Op 9/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-04-24

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Głuchołaz w przedmiocie rozpatrzenia pisma dotyczącego egzekucji komorniczej

IV SA/Wa 2120/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-22

Sprawa ze skargi M. B. na pismo Burmistrza Miasta i Gminy P. w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji przedstawiciela

II SAB/Ol 4/15 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-02-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza w sprawie przejęcia części działki

III SAB/Kr 56/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-01-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy w przedmiocie zmiany numeru porządkowego dla budynku mieszkalnego

II SAB/Rz 113/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-01-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy [...] w przedmiocie wydania zaświadczenia

III SA/Łd 900/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-05-06

Wniosek w przedmiocie niewykonania wyroku WSA w Łodzi oku, sygn. akt III SA/Łd 18/13

I OSK 2247/14 - Wyrok NSA z 2015-04-01

Skarga kasacyjna na bezczynność Burmistrza Miasta Sierpca w przedmiocie wydania zaświadczenia

III SA/Łd 290/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-04-07

Sprawa ze skargi M. A. na czynność Burmistrza Gminy Ż. w przedmiocie odmowy przyznania wynagrodzenia przedstawiciela dla nieobecnej strony postępowania administracyjnego

III SA/Łd 900/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-04-08

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi J.P. i K.P. na niewykonanie przez Burmistrza O. wyroku WSA w Łodzi w sprawie o sygn. akt III SA/Łd 18/13
1   Następne >   2