Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

II SA/Op 353/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-07-26

Sprawa ze skargi W. W. na postępowanie Burmistrza Głuchołaz w przedmiocie sfałszowania dokumentacji technicznej

II SA/Wr 2018/03 - Postanowienie WSA w Opolu z 2004-02-23

Sprawa ze skargi H. W. na działalność Burmistrza Miasta i Gminy [...] w przedmiocie przyznania ochrony prawnej

II SA/Op 211/04 - Postanowienie WSA w Opolu z 2004-08-02

Sprawa ze skargi J. T. na Burmistrza Miasta [...] w przedmiocie rozliczenia kosztów budowy obiektu

II SA/Op 33/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-02-22

Skarga H. D. na Burmistrza [...] w przedmiocie skargi w trybie działu VIII K.p.a.

II SAB/Op 9/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-04-24

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Głuchołaz w przedmiocie rozpatrzenia pisma dotyczącego egzekucji komorniczej

II SA/Op 353/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-12-13

Zażalenie na postępowanie Burmistrza Głuchołaz w przedmiocie sfałszowania dokumentacji technicznej

II SAB/Op 30/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-06-13

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Prudnika w przedmiocie nieprzekazania do sądu powszechnego odpisu aktu urodzenia

II SA/Op 524/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-10-31

Sprawa ze skargi E. T. i W. T. na Burmistrza Nysy w przedmiocie odszkodowania

II SA/Op 353/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-03-14

Sprawa ze skargi W. W. na postępowanie Burmistrza Głuchołaz w przedmiocie sfałszowania dokumentacji technicznej

II SA/Op 212/04 - Postanowienie WSA w Opolu z 2004-09-06

Sprawa ze skargi P. T. na Burmistrza [...] w przedmiocie umowy dzierżawy
1   Następne >   3