Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Burmistrz Miasta X
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

II SA/Op 285/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-09-22

Sprawa ze skargi T. R. na działalność Burmistrza Miasta [...]

II SO/Bd 18/08 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2008-08-14

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na bezczynność Burmistrza [...]

I OZ 538/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie z wniosku M. K. o wymierzenie Burmistrzowi Dzielnicy Ś. [...] W. grzywny w trybie art. 55 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

II SA/Bd 923/08 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2008-12-18

Sprawa ze skargi A.B. na Burmistrza [...] w przedmiocie wszczęcia postępowania

III SA/Lu 264/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-01-07

Sprawa ze skargi W.A. na działalność Burmistrza w przedmiocie odszkodowania za powalenie się drzewa na budynek mieszkalny

II SA/Go 597/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-09-23

Skarga [...] w przedmiocie naruszenia prawa własności przez Burmistrza Miasta Z.

III SA/Kr 168/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-04-29

Sprawa ze skargi B. S. i W. S. na czynność Burmistrza w przedmiocie zmiany nazewnictwa ulic

II SAB/Bd 48/08 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2008-11-21

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta [...] w przedmiocie wymeldowania i wysiedlenia

II SAB/Bd 36/08 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2008-11-04

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta [...] w przedmiocie wykreślenia z ewidencji gruntów współwłaściciela nieruchomości

I SO/Bk 1/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2008-02-29

Wniosek w przedmiocie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego dziennego zarobku uzyskiwanego z pracy we własnym gospodarstwie rolnym
1   Następne >   2