Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inne X
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

I OZ 543/07 - Postanowienie NSA z 2008-03-21

skarga' na postanowienie NSA , sygn. akt I OZ 543/07 odrzucające skargę na postanowienie NSA , sygn. akt I OZ 543/07 odrzucające zażalenie J. K. na postanowienie NSA , sygn. akt I OZ 543/07 o oddaleniu zażalenia J. K. na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w Warszawie , sygn...

II SA/Op 24/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-02-04

Sprawa ze skargi K. M. na Sąd Rejonowy w K. w przedmiocie eksmisji z lokalu mieszkalnego

VI SA/Wa 239/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-03-06

Sprawa ze skargi na decyzję - nie wskazano w przedmiocie zakwestionowania wykonywania zawodu radcy prawnego

VI SO/Wa 24/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-07-02

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata

VI SAB/Wa 32/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-04-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Krajowej Rady Spółdzielczej w przedmiocie bezczynności Krajowej Rady Spółdzielczej w sprawie bezczynności zarządu miejskiej spółdzielni mieszkaniowej w przedmiocie niezawarcia w ustawowym terminie umowy notarialnej mającej przenieść ze spółdzielni na stronę skarżącą prawo własności lokalu postanowił: odrzucić skargę

IV SA/Wr 54/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-03-31

Sprawa ze skargi J. D. w przedmiocie waloryzacji świadczenia emerytalnego

IV SA/Po 280/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-07-15

Sprawa ze skargi M.K.-M. przeciwko Zakładowi Opiekuńczo - Leczniczemu i Rehabilitacji Medycznej Samodzielnej Publicznej ZOZ

IV SA/Wr 268/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-07-10

Sprawa ze skargi J. L. w przedmiocie odebrania opieki nad dzieckiem postanowił: odrzucić skargę.

III SA/Łd 451/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-09-04

Sprawa ze skargi A. K. na działalność Prezesa Przedsiębiorstwa Komunalnego w W. w przedmiocie rozliczenia kosztów ciepła

VI SAB/Wa 25/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-04-03

Sprawa ze skargi E. D. w przedmiocie bezczynności Centralnego Biura Antykorupcyjnego w sprawie udzielenia odpowiedzi na pismo postanowił : odrzucić skargę
1   Następne >   +2   +5   +10   13