Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło

II SAB/Op 24/06 - Postanowienie WSA w Opolu z 2006-10-16

Sprawa ze skargi na bezczynność zakładu ubezpieczeń społecznych w przedmiocie emerytury

II SA/Op 23/06 - Postanowienie WSA w Opolu z 2006-05-08

Sprawa ze skargi H. J. na orzeczenie Kierownika Ambulatorium Zakładu Karnego w S. w przedmiocie oceny stanu zdrowia

II SAB/Op 18/06 - Postanowienie WSA w Opolu z 2006-10-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Sądu Okręgowego w O. w przedmiocie skargi na organ administracyjny

II SA/Op 24/06 - Postanowienie WSA w Opolu z 2006-03-13

Sprawa ze skargi H. J. na Przedsiębiorstwo Przemysłu Obuwniczego w S. w przedmiocie skargi na pracownika administracji

II SO/Op 90/05 - Postanowienie WSA w Opolu z 2006-03-06

Wniosek w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny

II SA/Op 489/06 - Postanowienie WSA w Opolu z 2006-09-18

Sprawa ze skargi D. L. na Gminę [...] w przedmiocie odszkodowania

II SA/Op 536/06 - Postanowienie WSA w Opolu z 2006-10-23

Sprawa ze skargi F. S. na A w G. w przedmiocie zwrotu kaucji za mieszkanie

II SAB/Op 11/06 - Postanowienie WSA w Opolu z 2006-09-18

Sprawa ze skargi na bezczynność Sądu Rejonowego w O. w przedmiocie alimentów

II SAB/Op 21/06 - Postanowienie WSA w Opolu z 2006-08-02

Sprawa ze skargi na bezczynność [...] Spółdzielni Mieszkaniowej [...] w O. w przedmiocie stosunku spółdzielczego

II SAB/Op 12/06 - Postanowienie WSA w Opolu z 2006-10-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Sądu Rejonowego w O. w przedmiocie opieki
1   Następne >   2