Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Op 224/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-09-23

Sprawa ze skargi R. B. na czynności Dyrektora Zakładu Karnego Nr [...] w Strzelcach Opolskich w przedmiocie dostępu skazanego do aparatu telefonicznego

II SAB/Op 6/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-04-01

Sprawa ze skargi na bezczynność Sądu Rejonowego w Opolu w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności nakazu przyjęcia do aresztu

II SA/Op 99/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-03-14

Sprawa ze skargi D. P. na zarządzenia Sądu Okręgowego w Opolu w przedmiocie postępowania karnego

II SA/Op 323/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-09-23

Sprawa ze skargi R. B. na rozstrzygnięcia Sądu Rejonowego w Brzegu w przedmiocie czynności w postępowaniu karnym

II SA/Op 190/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-06-06

Sprawa ze skargi R. B. w przedmiocie funkcjonowania administracji więziennej

II SA/Op 280/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-07-04

Sprawa ze skargi R. B. na Prokuratora Rejonowego w Strzelcach Opolskich w przedmiocie czynności z zakresu postępowania karnego

II SA/Op 374/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-09-26

Sprawa ze skargi R. B. na pismo Dyrektora Zakładu Karnego [...] w przedmiocie skargi na działalność administracji zakładu karnego

II SA/Op 309/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-09-26

Sprawa ze skargi R. B. na Prokuratora Rejonowego w Strzelcach Opolskich w przedmiocie czynności podjętej w postępowaniu karnym

II SA/Op 405/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-09-26

Sprawa ze skargi K. P. na wyrok Sądu Rejowego w Głubczycach w przedmiocie unieważnienia wyroku sądu rejonowego

II SA/Op 376/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-09-12

Sprawa ze skargi R. B. na pismo Dyrektora Zakładu Karnego nr [...] w Strzelcach Opolskich w przedmiocie skargi na działalność funkcjonariusza służby więziennej
1   Następne >   3