Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

II SA/Op 426/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-03-09

Sprawa ze skargi A. H. na Dyrektora Zarządu Nieruchomości Miejskich w B. w przedmiocie odmowy zakwalifikowania do umowy najmu lokalu mieszkalnego

II SA/Op 158/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-03-15

Sprawa ze skargi R. B. na Prokuratora Rejonowego w Brzegu w przedmiocie postępowania karnego

II SA/Op 24/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-02-04

Sprawa ze skargi K. M. na Sąd Rejonowy w K. w przedmiocie eksmisji z lokalu mieszkalnego

II SA/Op 32/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-02-04

Sprawa ze skargi I. C. na Sąd Rejonowy w K. w przedmiocie skargi na działanie sądu powszechnego

II SA/Op 55/12 - Postanowienie WSA w Opolu z 2012-06-12

Sprawa ze skargi B. G. na Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w przedmiocie przywrócenia dostępu do działki

II SAB/Op 41/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-09-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Opolu w przedmiocie prawa do emerytury

II SA/Op 224/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-09-23

Sprawa ze skargi R. B. na czynności Dyrektora Zakładu Karnego Nr [...] w Strzelcach Opolskich w przedmiocie dostępu skazanego do aparatu telefonicznego

II SAB/Op 6/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-04-01

Sprawa ze skargi na bezczynność Sądu Rejonowego w Opolu w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności nakazu przyjęcia do aresztu

II SA/Op 99/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-03-14

Sprawa ze skargi D. P. na zarządzenia Sądu Okręgowego w Opolu w przedmiocie postępowania karnego

II SA/Op 93/12 - Postanowienie WSA w Opolu z 2012-06-11

Sprawa ze skargi R. Ż. na działania Prezydenta Miasta Kędzierzyna-Koźla i Dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych w Kędzierzynie-Koźlu w związku z przeprowadzeniem przetargu na najem lokali użytkowych (garaży)
1   Następne >   +2   +5   +10   13